Vesti, novine, Srbija Vesti, novine, Srbija Hrvatska Slovenija Vesti, novine, Srbija Nemačka Rusija Bugarska Vesti, novine, Srbija madjarska.jpg Italija Francuska Vesti, novine, Srbija Rumunija Češka Vesti, novine, Srbija Vesti, novine, Srbija Vesti, novine, Srbija turska.jpg Holandija Vesti, novine, Srbija Vesti, novine, Srbija Švedka Danska finland.jpg Norveska Vesti, novine, Srbija Vesti, novine, Srbija estonija.jpg Vesti, novine, Srbija Vesti, novine, Srbija Vesti, novine, Srbija Vesti, novine, Srbija Vesti, novine, Srbija albanija.jpg galicija.jpg malta.jpg Vesti, novine, Srbija Vesti, novine, Srbija Vesti, novine, Srbija Vesti, novine, Srbija tajland.jpg
 
. 
Politika
Ženske organizacije,
udruženja žena
 
 
 
 
Ženske organizacije, udruženja žena
www.e8.org.rs Centar E8 Ц Centar za promociju zdravih stilova života Ц je nevladina,
neprofitna, nepolitička, omladinska organizacija; Centar E8 svoj rad
bazira na 4 programa: Seksualno i reproduktivno zdravlje, Rodna
ravnopravnost, Prevencija zloupotrebe droga, Aktivizam mladih
Beograd Srbija
www.incesttraumacentar.org.rs Incest Trauma Centar - Counseling i trening-centar (psihološka
podrška deci i ženama koji su preživeli seksualno nasilje i trening-
centar za obučavanje koleginica i kolega koji rade na zaštiti dece i
žena od nasilja u porodici i seksualnog zlostavljanja)
Beograd Srbija
www.izkrugavojvodina.org Iz Kruga - Vojvodina, organizacija za podršku ženama s invaliditetom Novi Sad Srbija
www.labris.org.rs Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava   Srbija
www.novinarska-skola.org.rs Novosadska novinarska škola - nevladina organizacija, moderan,
regionalni edukativno-informativni centar za profesije koje se bave
komunikacijom; Naša misija je negovanje tolerantne, odmerene
medijske komunikacije koje poštuje vrednosti istine, znanja i
kritičkog pristupa u višejezičkom, višekulturnom i višenac. okruženju
Novi Sad Srbija
www.poslovnezene.org.rs Udruženje poslovnih žena Srbija
www.rwfund.org Rekonstrukcija Ženski fond je prva lokalna ženska fondacija u Srbiji -
Misija Fonda je da podrži emancipatorsku društvenu i političku ulogu
žena
Beograd Srbija
www.savremenazena.rs Portal Savremenazena - najnovije vesti i zanimljivosti iz sveta mode i
zdravlja, korisni saveti u vezi uređenja i održavanja doma, kuhinjski
recepti, video prilozi
  Srbija
www.svenskserber.se Savez Srba u Švedskoj, Srpska Omladinska Organizacija,
Organizacija Žena Saveza Srba u Švedskoj
Stockholm se
  www.womenngo.org.rs Autonomni ženski centar je ženska nevladina organizacija osnovana
1993. godine
  Srbija
www.zeneprotivnasilja.net Mreža ŽPN - Žene protiv nasilja - koalicija specijalističkih ženskih
nevladinih organizacija koje pružaju individualnu podršku ženama i
menjaju društveni kontekst radi smanjenja nasilja nad ženama u
Srbiji
  Srbija
  www.zeneucrnom.org Žene u crnom - ženska mirovna grupa feminističko-antimilitarističke
orijentacije
Beograd Srbija
www.zenskavlada.org.rs Ženska vlada je nevladina, nepolitička i neprofitabilna organizacija -
nastala na osnovu ideje članica koje su izabrane kroz akciju "Biramo
Žensku vladu" - Misija je promovisanje stručnog potencijala žena u
Srbiji, dragocenog resursa koji se nedovoljno koristi
  Srbija
www.zenskestudie.edu.rs Centar za ženske studije i istraživanja roda Beograd Srbija
www.zenskestudije.org.rs Udruženje građana "Ženske studije i istraživanja" (ŽSI) je
nestranačko samostalno udruženje građana koje proučava, istražuje,
unapređuje i poboljšava društveni položaj žena
Novi Sad Srbija
www.zenskiprostor.org Ženski prostor je udruženje građanki - osnivačice su mlade
aktivistkinje različitih ženskih grupa na teritoriji grada Niša koje su
prepoznale potrebu da se po prvi put u gradu osnažuju i organizuju
žene iz marginalizovanih društvenih grupa
Niš Srbija


Posetite i sledeće potkategorije i kategorije srodne ovoj:
Udruženja građana, NVO i sl. 

Svi linkovi u našoj bazi, osim Prijateljskih su privremeno i besplatno i redovno se zamenjuju.
Ukoliko želite da link ka Vašem sajtu ostane trajno u našoj bazi potrebno je da na stranicu Vašeg sajta
postavite link ili baner ka našem sajtu (naš baner-logo možete preuzeti sa naše stranice
"
Razmena linkova i banera" ). Posle naše provere link ka Vašem sajtu zadržaćemo u našoj bazi.Želite li da se i Vaš sajt nađe u našoj bazi? Kliknite OVDE